Kuźniar Jakub ur.w 1943 roku w Łańcucie. III L.O. Wrocław 1962, Wydz. Lekarski A.M. Wrocław 1967, od 1969 r. Klinika Nefrologiczna –asystent, od 1978 r.- adiunkt, od 2002 r. prof. nadzw. Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej. Specjalizacja z chorób wewnętrznych I st.- 1973 r., II st.- w 1978 r., z nefrologii w 1996 r. Dr nauk med.-1977 r.,dr hab. med. – 1993 r. Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich 1990 – 1993, 1993- 1996, 1996 – 1999. Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego- od 2004 r., członek: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Terapii Monitorowanej, International Society of Nephrology. Autor 81 publikacji.
Główne zainteresowania naukowe: nefrologia kliniczna, czynniki decydujące o progresji nefropatii, rola elastazy leukocytarnej w glomerulopatiach pierwotnych i wtórnych, badania uszkodzenia śródmiąższowego.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 50-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu