Boratyńska Maria ur.w 1946 roku w Mszance. Wydz. Lekarski A.M. Wrocław 1971. Od 1972 r. Klinika Nefrologiczna, od 1986 r.- adiunkt, od 2003 r. prof. nadzwyczajny Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej. Specjalizacja z chorób wewnętrznych I st.- 1975 r., II st.- w 1978 r., z transplantologii klinicznej w 2003 r. Dr nauk med.-1976 r., dr hab. med. – 1997 r. Autor 180 publikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i klinicznej, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, European Renal Association, EDTA.
Główne zainteresowania naukowe: nefrologia kliniczna i transplantologia; rola odpowiedzi komórkowej w patogenezie pierwotnych glomerulopatii, hamowanie progresji przewlekłej niewydolności nerek, żywienie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, immunopatogeneza przewlekłego odrzucania przeszczepu, optymalizacja leczenia immunosupresyjnego biorców przeszczepu.
Odznaczenia : Złoty Krzyż Zasługi.