Arend Rudolf ur. 1898 we Lwowie, zm. 1980 w Krakowie, dr n.med. 1945 r., dr hab.med. 1950, prof. nadzw. 1954, prof. zw. 1963; 1950-1951 Ordynator Kliniki Neurologicznej UJ w Krakowie, 1951-1968 Kierownik Kliniki Neurologicznej AM we Wrocławiu; 1955-1958 Prorektor ds. Dydaktyki AM we Wrocławiu. Ugruntował i rozwinął wrocławską szkołę neurologii. Główne kierunki badań naukowych: neurologia kliniczna, neuropatologia. Wypromowanych doktorów 19, doktorów habilitowanych 3, 2 profesorów spośród wychowanków. Autor 95 publikacji, 2 książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1956), Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966). Szerzej w: A. Brzecki: Uczeni Wrocławscy 1974-94, t.2, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 248, Wrocław 1994, s. 174-5.