Brzecki Andrzej ur. 1921 w Warszawie; dr n.med. 1951, dr hab. med. 1964, prof. 1979. 1970-91 Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii AM we Wrocławiu. Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 1970-1991, Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1978 r. Główne kierunki badań naukowych: neurologia i neurofizjologia kliniczna, neuropatologia. Wypromowanych doktorów: 20, doktorów habilitowanych: 1, 1 profesor spośród wychowanków. Autor 98 publikacji, 1 książki, 1 patentu. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka „Zasłużony Nauczyciel”. Szerzej w: „Who is who w Polsce” Wyd. III, Verlag Zug. 2004, str. 418.