Podemski Ryszard ur. 1947 we Wrocławiu; dr n.med. 1977, dr hab. med. 1985, prof. 1997. Od 1991 Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii AM we Wrocławiu. Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od 1991 r., członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od 1999 r., wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej od 1993 r., członek Kom. Neurofizjologii Klinicznej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN od 1991 r., współzałożyciel i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu od 1999 r. Główne kierunki badań naukowych: neurologia kliniczna, neurofizjologia, fizjologia i zaburzenia mowy. Wypromowanych doktorów:12. Autor 75 publikacji, 2 książek. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1984), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002). Szerzej w: Współcześni Uczeni Polscy, tom III, Ośrodek Przetwarzania Informacji , Warszawa 2000, s. 531.