Huszcza Alfred ur. w 1920 r. w Witebsku, zmarł w 1993r. we Wrocławiu; dr n med. 1961r., dr hab. 1967r., prof. nadzw. 1984r.; 1950r. asystent Katedry i Kliniki Okulistyki; 1972-1980r. kierownik Samodzielnej Pracowni Biofizyki Okulistycznej. Główne kierunki badań naukowych: immunologia rogówki po przeszczepach; Wypromowanych doktorów: 2. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 1984r.; Szerzej w: Maria Hanna Niżankowska: „Katedra i Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1945-1995”, Akademia Medyczna we Wrocławiu 1995.