Ogielska Eugenia ur.1919r., w Krzemieńcu na Wołyniu; dr med. 1950r., dr hab. 1964r., prof. nadzw. 1981r.; 1948r. asystent Kliniki Okulistyki. 1969r. nagroda zespołowa MZiOS za pr. badawcze nt. leczenia bodźcami nieswoistymi w okulistyce; 1976r. współorganizator Ośrodka Naukowo-Badawczego w Szpitalu Uzdrowiskowym w Cieplicach; Główne kierunki badań naukowych: patomechanizm zapalenia błony naczyniowej oka, leczenie bodźcami nieswoistymi w okulistyce; Wypromowanych doktorów: 3; Autor: „Wprowadzenie do ćwiczeń z okulistyki” (doc. E Ogielska, dr med. M Uher) PZWL, Warszawa 1972r.; Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 1984r.; Szerzej w: Maria Hanna Niżankowska: „Katedra i Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1945-1995”, Akademia Medyczna we Wrocławiu 1995.