Baran Lech ur. 1933r., zm. 1984r. we Wrocławiu; dr n med. 1967; dr hab.1977r; 1962r. asyst AM w Katedrze i Klinice Okulistyki; Główne kierunki badań: fotogrametryczna dokumentacja ukrwienia siatkówki, opracowanie własnej modyfikacji oftalmodynamometrii, zagadnienia dotyczące procesów rozrostowych na dnie oka; 1976r. współorganizator Ośrodka Naukowo-Badawczego w Szpitalu Uzdrowiskowym w Cieplicach; Wypromowanych doktorów 2. Szerzej w: Maria Hanna Niżankowska: „Katedra i Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1945-1995”, Akademia Medyczna we Wrocławiu 1995.