Niżankowska Maria Hanna ur. 1936r. w Rypinie; dr n med. 1969r.; dr hab. 1976r, doc.1980r., prof. nadzw. 1992r., prof. 1993r, prof. zw. AM 2001r., 1963-1966r. wolontariat w Katedrze i Klinice Okulistyki AM we Wrocławiu; 1966-1968r. studium doktor.; 1968-1972r. asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki AM we Wrocławiu; 1972r. adiunkt; 1980-1983r. prodziekan Wydz. Lek. AM we Wrocławiu; 1983-1986r. prof. okulistyki na Wydz. Lek. Uniw. w Oranie (Algieria); 1991-1993r. prorektor ds. Nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu; 1994r. kierownik katedry i Kliniki Okulistyki AM we Wrocławiu. Członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Okulistycznego; 1987-1993 Sekretarz Generalny ZG Polskiego Towarzystwa Okulistycznego; 1996-1998r. Wiceprzewodnicz. ZG Polskiego Towarzystwa Okulistycznego; 1996r.- Przewodn. Sekcji jaskry PTO; 1996r. czł. Prezydium Zarządu Sekcji Informatyki PTO; 1994-1996r. czł. Komisji Narządów Zmysłów PAN; 1993r. indywidualna nagroda Min. ZiOS za podręcznik „Podstawy Okulistyki” 1994r. inicjator i twórca Dolnośląskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Ślepocie; 1996r. i 1999r. Nagroda zesp. Rektora AM za osiągnięcia w pracy nauk.-badawcz. Czł.: Societe Francaise d’Ophthalmologie, American Academy of Ophthalmology, European Glaucoma Society, European Association for Vision and Eye Research (EVER).
Główne kierunki badań naukowych: fizjopatologia krążenia mózgowo-siatkówkowego, patofizjologia neuropatii jaskrowej
Wypromowanych doktorów 18; Autor: 249 publikacji, 5 książek. Odznaczenia: Złota Odznaka Honorowa „Academia Medica Vratislaviensis Polonia”1993r., Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 2001r., Medal „Optime de glaucomatologia merenti” za zasługi dla rozwoju i krzewienia wiedzy o jaskrze 2004r.; Więcej: Who is Who w Polsce, Hübners Who is Who Verlag 2005.