Hańczyc Piotr ur. 1920r., zm. 2002 we Wrocławiu; dr n med. 1965r., dr hab. 1972r., prof nadzw. 1984r., lata 50-60-te asyst. i st. asyst. Katedry i Kliniki Okulistyki AM we Wrocławiu; 1980-1994 kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu; 1969r. nagroda zespołowa MZiOS za pr. badawcze nt leczenia bodźcami nieswoistymi w okulistyce; 1986r. nagroda zespołowa Rektora AM we Wrocławiu za prace nt. chirurgicznego leczenia krótkowzroczności. 1990r. „Dyplom Honorowy za Znaczący Wkład w Rozwój Mikrochirurgii” przyznany przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. 1992-1994r. czł. Międzynarodowego Zespołu Doradców Przyszłej Konferencji z inicjatywy Myopia International Research Foundation. Zainicjował w Klinice Wrocławskiej chirurgiczne leczenie wysokiej krótkowzroczności met Malbrana w modyfikacji prof. Witolda Starkiewicza.
Główne kierunki badań naukowych: chirurgiczne leczenie wysokiej krótkowzroczności.
Wypromowanych doktorów 9; Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 1985r. Szerzej w: Maria Hanna Niżankowska: „Katedra i Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1945-1995”, Akademia Medyczna we Wrocławiu 1995.