Klein Alfred ur. w 1921 r., zm. w 2001 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Józef Fiema) – 1961 r.; dr hab. – 1965 r.; prof. zw.; kier. Zakładu Prawa Obrotu Uspołecznionego 1969–; prodziekan Wydz. Prawa 1973–1974; kier. Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego; dyr. Instytutu Prawa Cywilnego; red. nacz. „Przeglądu Prawa i Administracji”; przewodniczący Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej; wiceprzewodniczący Komisji Reformy Prawa Cywilnego; wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie RM. Wypromował 10 dr., w tym dwóch dr. hab. Autor trzech książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.