Kapuściński Witold Juliusz ur.1910 r., w Halle (Niemcy), zm. 1988 we Wrocławiu. Prof. nadzw. 1947, prof. zw. 1950 1947 prof. nadzw. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki oraz kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki. 1950- 1980 prof. zw i kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Stworzył wrocławską szkołę okulistyki.
Główne kierunki badań naukowych: mechanizmy zapalne i obronne gałki ocznej ze szczególnym uwzględnieniem błony naczyniowej, zagadnienie zapalenia współczulnego oka, leczenie bodźcami nieswoistymi (typhovaccinum) w okulistyce, diagnostyka różnicowa tarczy zastoinowej na podstawie obserwacji tętna odrzutowego, modyfikacje chirurgii zaćmy.
Wypromowanych doktorów: 18, doktorów habilitowanych 4, 4 profesorów spośród wychowanków. Autor 186 publikacji, ponadto - eseje, poezje, powieści. Szerzej w: Maria Hanna Niżankowska: „Katedra i Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1945-1995”, Akademia Medyczna we Wrocławiu 1995.