Kołodziej Jerzy ur. w 1942 r. dr 1973, dr hab. 1983, prof. ndzw. 1991, prof. zw. 1998, Kier. Kat. i Kliniki Chir. Klatki Piersiowej AM 1983-1993. Od 1999 -ordynator Oddz. Torakochirurgii Dolnośl. Centrum Chorób Płuc. Od 1994 kierownik Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii. Kierownik Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów AM 1997-1999. Konsultant Regionalny i Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej. Członek Zarządu Głównego Tow. Chir. Pol. Prezes Klubu Torakochirurgów, Prezes Oddz. Opolskiego Tow. Chir. Pol. Prezes Zarządu Głównego Tow. Medycyny i Chir. Ambulatoryjnej, członek Pol. Tow. Ftyzjopulmonologicznego, Pol. Tow. Gastroenterologicznego, Sekcji Onkologicznej Tow. Chir. Pol. Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca I Naczyń TCHP. Członek zagranicznych Towarzystw Naukowych: European Society of Thoracic Surgeons, European Respiratory Society, European Society of Surgical Oncology. Twórca Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii (WOT). Wypromował 14 dr med., kierował jednym przewodem habilitacyjnym . Wyspecjalizował 1o torakochirurgów i 10 chirurgów ogólnych. Autor ponad 300 publikacji. Autor lub współautor 3 podręczników. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Złota Odznaka Honorowa „Academica Media Wratislaviensis”’ Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia, Nagrody Ministra Zdrowia i Op. Społecznej (3), Wielokrotne Nagrody Naukowe Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.