Orłowski Tadeusz ur. w 1951, dr med. 1978, dr hab. 1987, prof. n. med. 1997. Kierownik Kat. i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu 1993-1998. Od 1998 Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Kierunki naukowe: doskonalenie leczenia operacyjnego wad klatki piersiowej. skojarzonego leczenia raka płuca, operacji rekonstrukcyjnych tchawicy i dużych oskrzeli, radykalnych i paliatywnych operacji chirurgicznych i zabiegów endoskopowych w chorobach przełyku. Krajowy Konsultant ds. Torakochirurgii, Zastępca Redaktora Naczelnego „Kardio i Torakochirurgii Polskiej. Członek towarzystw naukowych i zagranicznych. Członek PAN. Współpracuje z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Tokyo Medical College, Toranomon Hospital, National Cancer Center w Tokyo, Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Yorku, Cancer Center Villejuif pod Paryżem, Royal Brompton Hospital w Londynie). Autor licznych prac naukowych z zakresu torakochirurgii w czasopismach krajowych i zagranicznych.