Wall Andrzej ur. w 1936 r., w Warszawie. ; 1956-1959 zast. asyst.; 1960-1966 asyst. w Zakładzie Anatomii Opisowej AM we Wrocławiu; asyst. Oddz. Ortopedii Wojew. Szp. im. Babińskiego we Wrocławiu.specj. IIo w ortopedii i chirurgii urazowej 1968; dr n.med. 1970; dr hab. 1979; doc. 1981; prof. ndzw. 1989; prof. zw. 1995. od 1973 roku adiunkt w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej; od 1981 roku Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM we Wrocławiu; specj. Wojewódzki ds. ortopedii 1981-1982; od 1983 specjalista regionalny dla Dolnego Śląska; od 1992 koordynator stosowania metody Ilizarowa w Polsce; przewodniczący Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie ortopedii i traumatologii 1997-1999; Prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 1984-1988, 1998-2001, Prezes Zarządu Głównego PTOiTr 1994-1998; członek Komitetu Redakcyjnego: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Fizjoterapia Polska, Kwartalnik Ortopedyczny, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Journal of Orthopaedics and Traumatology; Członek: PTOiTR, SICOT, EFORT, S.I.O.T., DGOT, członek honorowy Polskiego Tow. Ortop. i Traumat, Słowackiego Tow. Ortop., Czeskiego Tow. Ortop. i Traum., Węgierskiego. Tow. Ortop.. Pionier stosowania metody dystrakcyjnej osteogenezy w Polsce. Twórca Szkoły Naukowej: Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. Wypromował 24 dr n.med., wśród wychowanków 1 dr hab. 1 prof. zw. Autor 232 publikacji. Posiadane odznaczenia: złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski O.O.P., Medal im. A.Grucy. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2005, Wydawnictwo Helion.