Zalewski Teofil twórca i kierownik Kliniki Otolaryngologii UJK we Lwowie w latach 1918-1939, we Wrocławiu 1946-1953. Stopień doktora habilitowanego uzyskał za badania nad wytrzymałością błony bębenkowej.