Jankowski Wiktor kierownik Kliniki Otolaryngologii 1953-1975 , autor pionierskich prac z zakresu antropologii twarzoczaszki. Z jego inicjatywy nastąpił dynamiczny rozwój audiologii klinicznej oraz stworzył podwaliny badań z zakresu elektrofizjologii ślimaka.
Wyróżniony doktoratem honoris causa A.M. we Wrocławiu.