Kossowski Stanisław profesor nadzwyczajny 1958. Autor prac dotyczących etiopatogenezy oraz leczenia cuchnącego nieżytu nosa (ozeny) oraz wpływu leczenia balneoklimatycznego na górne drogi oddechowe.