Kocot Kazimierz ur. w 1915 r. w Trzebini, zm. 1978 r. we Wrocławiu. Uczeń Ludwika Ehrlicha. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Stanisław Hubert) – 1949 r.; doc. – 1958 r.; prof. nadzw. – 1969 r.; prof. zw. – 1976 r.; kier. Ośrodka Konsultacyjnego Studium Zaocznego Wydz. Prawa UW przy Wydz. Prawa UWr. 1952–1952; czł. WTN – 1965 r.; Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich; Polskiej Grupy International Law Association. Wypromował czterech dr., w tym dwóch dr. hab. Autor 13 książek. Szerzej o nim: K. Wolfke, Kazimierz Kocot [w:] (red.) J. Trzynadlowski, Uczeni Wrocławscy. 2 (1974–1994), Wrocław 1994, s. 83–84.