Birecki Władysław zajmował się fizjologią i patologią narządu słuchu w oparciu o technikę akustyczną i audiologiczną. Habilitowany w 1968 roku z zakresu elektrofizjologii ucha wewnętrznego, twórca wrocławskiej modyfikacji audiologicznej próby Langenbecka i próby Feldmana.