Ziemski Zbigniew kierował Kliniką w latach 1991-1992, habilitowany w roku 1970- główne kierunki zainteresowań naukowych to badania z zakresu narządu Cortiego oraz nad zjawiskiem ototoksyczności.