Pośpiech Lucyna dyplom lekarza medycyny 1960 rok, dr n med. 1979r, dr hab. n med. 1989, tytuł profesora 1999r, kierownik Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej od 1996r. i nadal, profesor zwyczajny Akademii Medycznej 2001r. Dorobek naukowy obejmuje 271 publikacji w tym 7 rozdziałów w podręcznikach 4 patenty 141 prac oryginalnych . Główne zainteresowania naukowe i kliniczne otologii dotyczą otoneurologii. Autorka pionierskich prac z zakresu kinezyterapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Autorka licznych prac na temat komputeryzacji badań ENG, posturografii, potencjałów przedsionkowych, wywołanych, wykorzystania klinicznego tych badań. Złoty Krzyż Zasługi.