Kręcicki Tomasz ur. w 1961r. we Wrocławiu , lek med. 1986r.:dr n med. 1990, dr hab. n med. 1998r : prof. ndzw. 2003r.: tyt. prof. 2004.; wielokrotne staże naukowo – szkoleniowe w ośrodkach zagranicznych. Wypromował 6 dr n med. Autor 170 publikacji, 6 książek i 2 rozdziałach w książkach. Główne kierunki badań: onkologia laryngologiczna, obiektywne badania słuchu, diagnostyka i leczenie schorzeń narządu głosu, varia laryngologica. Czterokrotnie laureat nagrody zbiorowej Nagrody Min. Zdr. I opieki Społ. Srebrny Krzyż Zasługi