Zalesska-Kręcicka Maria ur. w 1937r. w Lubrańcu, lek. med. 1960r. dr n med. 1974r.: dr hab. 1989r. prof. ndz.2002 r. Wypromowała 5 dr n med. Autorka 184 publikacji, 5 książek i 2 rozdziałach w książkach. Główne kierunki badań: akustyczna ocena głosu, onkologia laryngologiczna, obiektywne nadania słuchu, diagnostyka i leczenie schorzeń narządu głosu. Nagroda sekretarza naukowego PAN, trzykrotnie nagrody zbiorowej Nagrody Min. Zdr. i Opieki Społ.