Bochnia Marek dyplom lekarza 1975, dr n med. 1980, dr hab. n med. 2002. Dorobek naukowy 98 pozycji, w tym 3 rozdziały w podręcznikach, 3 patenty wynalazcze i 41 oryginalnych prac twórczych. Główne zainteresowania naukowe: audiologia kliniczna i doświadczalna, leczenie obliteracyjne żylaków przełyku i laryngologia dziecięca. Złoty Krzyż Zasługi.