Lorenz Jerzy ur. 1935 we Lwowie, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku w 1958, w latach 1958-1967 asystent oddziału urologii, od 1967 pracownik Katedry i Kliniki Urologii Onkologii Urologicznej, doktorat 1966 - promotor Zdzisław Wiktor, dr hab. 1973, prof. nadzw. 1990, prof. zw. 1997, ordynator oddziału urologii 1984-1996, kierownik Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej od 1988, kontynuator wrocławskiej szkoły urologii, autor 200 publikacji naukowych, redaktor naczelny Urologii Polskiej 1995-2004, przewodniczący dolnośląskiego oddziału PTU od 1992, twórca i organizator 10 konferencji naukowych Urosilesiana, twórca i organizator 3 konferencji naukowych polsko-ukraińskich. Promotor 12 przewodów doktorskich, patron l habilitacji, odznaczony złotym krzyżem zasługi. Główne kierunki badań: kamica nerkowa operacje w miejscowym oziębieniu, rozpuszczanie kamieni nerkowych, własna modyfikacja zastępczego pęcherza jelitowego, własna operacja wysiłkowego nieotrzymania moczu, modyfikacje operacji onkologicznych, chemioterapia nowotworów urologicznych. Członek komisji uczelnianych, członek komitetu patofizjologii PAN. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego.