Konieczny Jerzy Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (UŚl., prom. Zdzisław Kegel) – 1979 r.; dr hab.; prac. naukowy Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.