Lorenz Tadeusz Twórca Szkoły Urologii i Onkologii Urologicznej we Wrocławiu, ur. 1905 w Drohobyczu, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 r., asystent oddziału urologii we Lwowie do 1943 roku. Doktorat 1936 - promotor Stanisław Laskownicki. Ordynator oddziału urologii w Gdańsku do 1957 r. Dr hab. 1954, prof. zw. 1958, od 1958 do 1976 kierownik kliniki urologii A.M we Wrocławiu. Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego i jego prezes w latach 1958-1960. Dziekan Wydziału Lekarskiego A.M. we Wrocławiu w latach 1965-1967. Promotor 6 przewodów doktorskich, patron 4 przewodów habilitacyjnych. Główne kierunki badań: hormonoterapia raka sterczą, operacje raka pęcherza moczowego, metody zespoleń moczowodów z przewodem pokarmowym, operacje chirurgiczne i endoskopowe, nowotwory nerek, operacje wad rozwojowych układu moczowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.