Jahn Alfred ur. w 1915 r. we Lwowie; zm.1999 r. we Wrocławiu; mgr 1937 i dr 1939 we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza; tamże asystent do 1941, od 1945 do 1946 adiunkt, a od 1946-1949 docent etatowy na UMCS w Lublinie; od 1949 prof. nadzw. na Uniwersytecie Wrocławskim; prof. zw. od 1958; członek korespondent PAN 1970; członek rzeczywisty PAN 1982; kierownik Katedry Geografii Fizycznej 1949; kierownik Zakładu Geomorfologii 1958; prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych 1952-54; prorektor 1959-62; rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1962-68; członek Komitetów PAN: Nauk Geograficznych, Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich, Komitetu Badań Czwartorzędu, Komitetu Badań Polarnych - przewodniczący 1981-84; uczestnik wypraw polarnych na Grenlandię 1937, Spitsbergen 1957, 1958, 1974, 1978, 1985, 1986, Alaskę 1960, 1970, 1975, Syberię 1966, 1969, 1973; inicjator i pierwszy prezes Polskiego Klubu Polarnego 1972-82; przewodniczący Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego przy Ministrze NszWiT 1972-78; członek Komitetu Nagród Państwowych od 1967;członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, prezes 1971-75; członek Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Opolskiego Towarzystwa Naukowego; przewodniczący Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej we Wrocławiu od 1980-85.Przewodniczący Komisji Współczesnych Procesów Geomorfologicznych Międzynarodowej Unii Geograficznej, czł. Norweskiej Akademii Nauk, Belgijskiego Towarzystwa Geologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Glacjologicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Zmarzlinoznawstwa i Akademii Leopoldina. Redaktor Czasopisma Geograficznego 1968-97; Acta Universitatis Wratislawiensis 1961-67. Twórca wrocławskiej szkoły geomorfologicznej. Wypromował 17 doktorów; wśród wychowanków 4 doktorów habilitowanych, 3 prof.; Autor 380 publikacji, w tym 11 książek. Najważniejsze wyróżnienia: doktoraty honoris causa 4 uniwersytetów: Wrocławskiego 1985,UMCS w Lublinie 1987, UAM w Poznaniu 1990, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki 1999; Laureat Nagrody Państwowej III st., Nagrody m. Wrocławia i Prasy Dolnośląskiej. Honorowy Obywatel Wrocławia. Odznaczony m.in. Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Sztandaru Pracy I kl. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 wydawnictwo HELION, str.177; A.Jahn, Z Kleparowa w świat szeroki, Ossolineum, Wrocław 1991.