Golachowski Stefan ur. w 1913 r. w Nowym Sączu, zm. we Wrocławiu 1974 r.; mgr socjologii na Uniwersytecie Poznańskim 1931 r; na Uniwersytecie Wrocławskim: asystent 1947 r.; adiunkt 1954 r.; docent 1957 r.; z-ca prof. 1957 r.; prof.nadzw. 1966 r.; kierownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Śląskiego 1946-48 r.; z-ca kierownika Oddziału Wrocławskiego Instytutu Zachodniego 1948-53 r.; od 1947 r. zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim, początkowo w Katedrze Planowania Przestrzennego, a następnie w Katedrze Geografii Historycznej; od 1955 r. w Katedrze Geografii Ekonomicznej; organizator Katedry Socjologii 1957-58 r.; kierownik Katedry Socjologii od 1958 r.; kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej od 1962 r.; kierownik Zakładu Geografii Społecznej i Politycznej 1969-74 r.; członek Komitetu PAN: Nauk Geograficznych, Nauk Demograficznych; Badań Regionów Uprzemysławianych, Zagospodarowania Ziem Górskich, członek Komisji Geografii Stosowanej Międzynarodowej Unii Geograficznej, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Towarzystwa Urbanistów Polskich. Twórca „Wrocławskiej szkoły geografii społecznej i osadnictwa”. Wypromował 19 dr; wśród wychowanków: 8 dr hab., 6 prof. Autor 67 publikacji, w tym 44 prac oryginalnych; redaktor 5 opracowań syntetycznych. Odznaczony m.in.: Odznaką Tysiąclecia 1968 r.; Zasłużony Opolszczyźnie 1968 r.; Złotym Krzyżem Zasługi 1970 r.; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1973 r. Szerzej o nim: Materiały sesji naukowej poświęconej Stefanowi Golachowskiemu. Acta Universitatis Wratislaviensis No 996. Prace Instytutu Geograficznego Seria B: Geografia Społeczna i Ekonomiczna T.VII. Wrocław 1989 r.