Wąsowicz Józef ur. w 1900 r., w Limanowej; zm. we Wrocławiu 1964 r.;dr filozofii 1926 r.; dr hab. 1931 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; uczeń prof. Eugeniusza Romera; od jesieni 1945 r. na Uniwersytecie Wrocławskim; prof. nadzw. 1946r.; prof. zw. 1958 r.; kierownik Katedry Antropogeografii 1945-51 r., przemianowanej w 1951 r. na Katedrę Geografii Ekonomicznej; twórca i kierownik nowo utworzonej Katedry Kartografii 1953-64 r. Równocześnie przy Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu odbudowywał Instytut Kartograficzny im. E. Romera, związany z produkcją Kartograficzną Książnicy Atlas, którym kierował przez 5 lat, współtworzył Wydział Produkcyjny Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych; tworzył Katedrę Geografii Ekonomicznej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu 1947-48 ; doradca delegacji polskiej w mieszanej komisji polsko-czechosłowackiej do wytyczenia granicy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką od 1955 r.; członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. Wypromował 5 doktorów; wśród wychowanków: 1 profesor, 1 doktor habilitowany. Autor 1300 prac i recenzji, w tym blisko 800 dotyczących kartografii; autor i redaktor Małego Atlasu Geograficznego, wielu atlasów a także ściennych map szkolnych oraz Atlasu Polski Współczesnej – pierwszej kartograficznej syntezy kraju w nowych granicach. Odznaczony m.in. Medalem X-lecia Polski Ludowej; Odznaką XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska; Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Szerzej o nim: Księga Jubileuszowa, 50 lat Zakładu Kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003, str. 9-12.