Zwierzycki Józef ur. 12.03.1888r. w Krobi, zm. we Wrocławiu 1961r., dr na Uniwersytecie im. A. Humboldta w Berlinie 14.10.1913r.; geolog eksplorator na Sumatrze 1914-1924; inspektor geologiczny na Sumatrze 1924-1927; naczelnik Wydziału Geologicznego na Sumatrze 1927-1932; dyrektor Państwowej Służby Geologicznej dla Indii Holenderskich 1932-1938; profesor Politechniki w Bandungu 1930-1933; naczelnik Wydziału Nafty i Soli Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 1938-1939; referent dla „American Institute of Mining and Metallurgical Engineers” od 1938r.; doradca rządu RP od 1938r.; główny konsultant Departamentu Górnictwa i Hutnictwa Ministerstwa Przemysłu i Handlu od 1938r.; więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 1941-1942; więzień polityczny w Berlinie 1942-1945; dr hab. 1946; organizator i kierownik Katedry Geologii Złóż Minerałów Użytecznych na Wydziale Hutniczym Politechniki Wrocławskiej 4.12.1945; dziekan Wydziału Hutniczego Politechniki Wrocławskiej 1945-1948; kierownik Katedry Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego 1948-1961; dyrektor Instytutu Geologiczno-Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 1948-1951; prof. zw. od 1948r.; Twórca Szkoły Naukowej z zakresu geologii gospodarczej. Wypromował 2 doktorów; wśród wychowanków 2 profesorów. Autor 70 publikacji i 5 książek.
Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1938), Krzyż Oficerski Orderu Oranje-Nassau (najważniejsze odznaczenie holenderskie, 1938r.), Medal X-lecia PRL (1955), Krzyż Komandorski (Polonia Restituta) O.O.P (1959).
Szerzej o nim: „Wybrane zagadnienia geologii złóż Polski Zachodniej” 1988, wydawnictwo Z.B.P. „Cuprum”, str. 4-49, „Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811-2003”, Wyd. U.Wr. 2003, s. 129.