Teisseyre Henryk ur. 21 III 1903r. we Lwowie, zm. 29 X 1975r. we Wrocławiu; od 1 X 1928 do 30 IX 1938 geolog terenowy S.A. „Pionier” we Lwowie; od 1 I 1939 do 30 IX 1939 w S.A. Gazolina (Lwów); dr hab. 1936 na Uniwersytecie Jagiellońskim; 1 X 1939 – 30 VI 1941 docent na Uniwersytecie J.K. we Lwowie; 1 I 1940 – 30 VI 1941 geolog konsultant w Ukrnieftierazwietka we Lwowie; 1 VIII 1941 – 1 II 1945 geolog kopalniany A.G. Karpathenöl w Krośnie; 1 X 1945 – 1 III 1946 zastępca profesora i kierownik Zakładu Geologii i Paleontologii U.A.M. w Poznaniu; 1 III 1946 – 30 IX 1973 prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Geologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego 1952 – 1971; kierownik zespołu Katedr Geologii i Mineralogii Uniwersytetu Wrocławskiego 1957 – 1967; doradca w PP Uzdrowiska Polskie 1946 – 1975; organizator, kierownik, a następnie konsultant naukowy Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego 1946 – 1975; organizator i kierownik Pracowni Starych Struktur Zakładu Nauk Geologicznych P.A.N. we Wrocławiu 1955 – 1975; członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Prac. Nauki 1955 – 1961; członek korespondent PAN 1954; członek Zespołu Rzeczoznawców Geologii przy Radzie Szkolnictwa Wyższego 1957 – 1975; członek rzeczywisty PAN 1970; członek Prezydium Komitetu Nauk Geologicznych PAN 1970; członek Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych 1970; dr honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1 X 1975; współredaktor czasopisma „Geologia Sudetica” 1963 – 1970; przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1951-1967); przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdów PTG w Sudetach (1951, 1967). Twórca szkoły naukowej tektoniki i geologii strukturalnej; redaktor „Geologia regionalna Polski” t III (1957, 1960).
Wypromował 31 dr nauk o Ziemi; wśród wychowanków: 10 dr hab., 9 profesorów. Autor 122 publikacji.
Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP (1954), Krzyż Oficerski OOP (1966), Zasłużony dla Dolnego Śląska (1966), Medal Edukacji Narodowej (1973).
Szerzej o nim: Acta Uniwersitas Wratislaviensis No 2051, Prace Geologiczno-Mineralogiczne LXVII Wrocław 1998.