Maślankiewicz Kazimierz ur. 21.08.1902r. w Pruchniku , zm. 21.08.1981r. w Krakowie. Pomocnicza siła naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim 1923-1924; asystent na U.J. 1924-1927; starszy asystent na U.J 1927-1935; dr filozofii 1927r.; naczelnik wydziału w Urzędzie Probierczym w Krakowie 1928-1935; wykładowca na U.J. 1928-1939; nauczyciel w szkołach średnich w Krakowie 1928-1939; Urzędnik w Urzędzie Probierczym w Krakowie 1939-1945; wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach tajnego nauczania 1941-1945; wykładowca na AGH w Krakowie 1945-1947; z-ca profesora na Uniwersytecie Wrocławskim od 1.09.1946-1957; dyrektor Urzędu Probierczego w Krakowie 1945-1955; wykładowca na Politechnice Wrocławskiej 1946-1954; wykładowca w wieczorowej Szkole Inżynierskiej we Wrocławiu 1951-1954; wykładowca w wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Krakowie 1951-1955;kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na akademii Medycznej w Krakowie 1955-1962; docent na Uniwersytecie Wrocławskim 1957; kierownik Katedry i Zakładu Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego 1946-1972; prof. nadzw. 1963; dyrektor Instytutu Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 1963-1967; prorektor ds. ogólnych Uniwersytetu Wrocławskiego 1966-1969; redaktor „Prac Geologiczno-Mineralogicznych” Uniwersytetu wrocławskiego 1969-1975; redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat” 1956-1975; zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Kosmos B” 1955-1961; członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN od 1965; członek Komisji Nauk o Ziemi Oddziału Wrocławskiego PAN od 1972r.; przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka od 1971; członek Rady Naukowej PIG od 1965; członek Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie od 1959; prezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 1962-1979; prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1965-1967; sekretarz generalny Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk geologicznych 1962-1972.
Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1939), Medal X-lecia PRL (1955), Krzyż Kawalerski OOP (1964), Złota Odznaka UWr, Odznaka 100-lecia Państwa Polskiego, Złota Odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska.
Szerzej o nim: Acta Uniwersitas Wratislaviensis No 788, Prace Geologiczno-Mineralogiczne X Wrocław 1987, Acta Uniwersitas Wratislaviensis No 1784, Prace Geologiczno-Mineralogiczne LI Wrocław 1996.