Oberc Józef ur. 28.07.1918r. w Jaśle; geolog w Karpathen Öl AG Wemberg od V 1942r.; starszy asystent w Zakładzie Geologii i Paleontologii U.A.M. w Poznaniu od I 1945 do VI 1946; starszy asystent w Katedrze Geologii Ogólnej UWr 1946; dr 10 V 1947r.; adiunkt 1948-1952; samodzielny pracownik nauki 1953-1954; zastępca profesora 1954-1955; docent 1955; prof. nadzw. 1963; prof.. zw. 1975; prodziekan WNP UWr. 1954-1955; organizator i kierownik Zakładu Geologii Dynamicznej 1961-1975; kierownik Zakładu Geologii Fizycznej 1975-1990; członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1962; członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego 1965-1971; przewodniczący Sekcji Tektonicznej Komitetu Nauk Geologicznych PAN 1967; przewodniczący Sekcji Badań Geologicznych Komisji Nauk o Ziemi PAN 1963-1987; przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1976-1996; organizator Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1965,1971, 1978; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1986; członek honorowy Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Twórca Wrocławskiej Szkoły Geologii Regionalnej.
Wypromował 12 dr nauk o Ziemi, wśród wychowanków 2 dr hab., 2 prof. Autor 260 publikacji, 5 książek.
Posiadane odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużonego Nauczyciela, Krzyż Kawalerski OOP, Medal Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego, Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szerzej o Nim: Acta Uniwersitas Wratislaviensis No 2004, Prace Geologiczno-Mineralogiczne LXIV, s. 5-10.