Kordik Andrzej zm. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Witold Świda) – 1963 r.; doc. – 1968 r.; prodziekan Wydz. Prawa 1968–1970, 1972–1977 i 1978–1981. Wypromował trzech dr. Autor pięciu książek.