Boerner Włodzimierz ur. 1908 r. w Krakowie, zm. 1974 r.; mgr prawa 1932 r. Uniwersytet Warszawski, odbył staże w Paryżu (1930) i Berlinie (1931). Pracownik Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1932-34, kierownik Sekcji w Zarządzie Miejskim w Warszawie 1934-39, współwydawca czasopisma „Gospodarka Narodowa”, uczestnik kampanii wrześniowej; dyrektor Biura Krajowego Centralnego Urzędu Planowania we Wrocławiu 1947-49, zatrudniony w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 1950, współzałożyciel i pracownik (zastępca prof. w latach 1949-61) Wyższej Szkoły Handlowej, prorektor uczelni 1949-52; kierownik Katedry Planowania Gospodarki Narodowej; członek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1958-61, czł. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Organizator Szkoły Polityki Ekonomicznej i Regionalnej powstałej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O. P. 1959, Krzyż Komandorski O.O. P. 1973.