Wiszniewski Andrzej ur. 15 lutego 1935 r. w Warszawie. 1957 – mgr inż.; 1961 – dr inż.; 1966 – dr hab.; 1972 – prof. nzw.; 1990 – prof. zw. 1969 – 1972, z-ca dyrektora instytutu; 1967 – 1990, kierownik zakładu naukowego; 1976 – 1979, dziekan wydz. elektrycznego Uniwersytetu Garyounis (Benghazi – Libia); 1981 – prorektor Politechniki Wrocławskiej; 1990 – 1996, Rektor Politechniki Wrocławskiej; 1997 – 2001, Minister Nauki i Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych. 1990 – 1997, Przewodniczący Krajowego Komitetu 34 i członek Międzynarodowego Komitetu 34 Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych. 1998 – członek zasłużony Międzynarodowego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych. 1987 – 1990, Przewodniczący Komitetu Automatyki SEP, od 2002 – Honorowy Przewodniczący Komitetu. Twórca szkoły naukowej Cyfrowej Automatyki Zabezpieczeniowej w Systemach Elektroenergetycznych.
Wypromował 13 doktorów. Z wychowanków 2 jest profesorami tytularnymi, a jeden doktorem habilitowanym.
Autor ponad 130 publikacji i 9 książek wydanych w Polsce, NRF oraz USA. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Komandorią św. Sylwestra, Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Peru. Honorowe doktoraty Central Connecticut State University, Politechniki Lwowskiej i Politechniki Wrocławskiej. Informacje dodatkowe w: The Europe 500. Leaders for the New Century. Baron’s who’s who 2000.