Kucharski Janusz urodzony w 1939 r. w Poroninie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej; mgr inż. – 1962 r., dr n.t. - 1970 r., dr hab. - 1978 r. Kierownik zespołu dydaktycznego (1976 – 1983), kierownik zakładu (1983 – 1987), przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału (1987 – 1990), członek Senatu Politechniki Wrocławskiej (1987 – 1990). Ekspert opiniodawca prac statutowych w Politechnice Wrocławskiej (1996 – 2002). Kontynuator szkoły naukowej Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Szczególnie zajmował się stanami nieustalonymi w napędach asynchronicznych i turbogeneratorach pod kątem widzenia automatyki zabezpieczeniowej. Wypromował jednego doktora. Jest autorem 48 publikacji, w tym 2 monografii i 2 skryptów. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.