Idaszewski Kazimierz ur. w Nochowie w 1878r. pow. Śrem. Studia ukończył w 1903r. w Brunszwiku, a stopień doktora z elektrochemii uzyskał w 1904r. na tej samej uczelni. Asystent w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej Politechniki w Brunszwiku (1903). Powrócił do kraju po powołaniu Go na stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Miernictwa Elektrycznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej (1920). Profesor zwyczajny od 1929r. W 1930-1941 kierował Katedrą Maszyn Elektrycznych Pol. Lwowskiej. W 1945 został mianowany dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach z siedziba w Krakowie. We wrześniu 1945r. podjął się funkcji organizatora i dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego przyszłej Politechniki Wrocławskiej. W kwietniu 1946 ustępuje ze stanowiska dziekana i bezpośrednio zajmuje się prowadzeniem Katedry Pomiarów Elektrycznych i Katedry Maszyn Elektrycznych. 1950 – Krzyż Kawalerski, 1954 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Autor dwóch obszernych skryptów: Maszyny prądu stałego i Pomiary elektryczne. Był promotorem dwóch prac doktorskich. W roku 1947 był pierwszym prezesem oddziału wrocławskiego SEP. W roku 1951 został członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. K. Idaszewski zmarł 14.01.1965r.