Nowacki Paweł Jan urodzony w 1905 w Berlinie. Dr inż.-1937 we Lwowie, prof.-1947 we Wrocławiu. Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych Pol. Lwowskiej, Dyrektor Fabryki Kabli i Drutu w Będzinie (1938), Szef Dz. Studiów Centr. Zarz. Energetyki (1947-1954), Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych P.Wr. (1947-1953), Kier. Katedry Miernictwa El. P.Warsz. (1953-1958), Kier Katedry Energetyki Jądrowej P. Warsz.(1953-1975), Kier. Z-du Elektrotechniki PAN (do 1957), Dyr. Nacz. Inst. Badań Jądrowych (1958-64). Członek Rzecz. PAN (od 1961). Pracował w Simens-Schuckertwerke (1930), Royal Aircraft Establishement w Farnoborouth, Fabryka Givert w Ardenach, City and Guilde College na Uniw. Londyńskim, (II wojna świat.), Z-dy A-1 w Warszawie, Fabryka Maszyn Elektr. we Wrocławiu (1947-1953). Członek Prez. Komitetów NOT, czł. Królewskiej Szweckiej Akademi Techn., założyciel Międzynar. Federacji Automatyki IFAC, organizator Światowy Kongres IFAC (W-wa 1969), V-ce Przewodniczący Komisji ONZ ds technologii energetyki jądrowej, wykłada w Saclay (1964 Francja), Przew. Rady Nauk. Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1975-1979). Bardzo wszechstronne zainteresowania: elektryfikacja obiektów przemysłowych, sprzęt radarowy i nawigacyjny, miernictwo i maszyny elektryczne, energetyka jądrowa-fizyka i technika plazmy, automatyka. Publikował w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim (Physique des Plasmas wydana we Francji 1965, Perspektywy wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości-wyd. po śmierci).Doskonały inżynier, profesor, organizator i publicysta, wychowawca wielu pokoleń elektryków. Odznaczany i nagradzany w kraju i za granicą. Zmarł w 1979 r. w Warszawie.