Kordecki Andrzej Karol urodzony 1912 r. w Wieliczce. Studia ukończył i pracę zawodową rozpoczął w Politechnice Lwowskiej, adiunkt P.Wr. –1946, dr n.t.-1958,. profesor-1959. Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych (1954-1968), Dyrektor Instytutu Układów Elektromaszynowych (1968-1979), Dziekan Wydz. Elektrycznego (1954-1958), Prorektor P.Wr. (1966-1969), członek Senatu Politechniki Wrocławskiej wielu kadencji, równolegle w przemyśle: Dyrektor Oddz. Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Elektr. (1946-1957), od 1983 na emeryturze. Zmarł w 2001 r.
Założyciel Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrot. PAN, założyciel Zarządu Oddz. Wrocł. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (odzn. Złotą Odznaką), Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek wielu komitetów naukowych, założyciel cyklicznych konferencji międzynarodowych i krajowych.
Jego podstawowe zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień teorii, konstrukcji, technologii i materiałów stosowanych w maszynach elektrycznych. Swoją inwencję twórczą skierował na nowe technologie magnetowodów maszyn elektrycznych wykonywanych z kompozytów proszkowych.. Opracował 3 książki, 138 publikacji, 14 patentów i 69 prac dla przemysłu.
Promotor 17 rozpraw doktorskich, wśród których jest 3 dr hab. i profesorów. Recenzent wielu książek, opinii profesorskich, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Budowniczego Wrocławia, wyróżniony wieloma nagrodami resortowymi i J.M.Rektora Politechniki Wrocławskiej.