Andrzejewski Feliks urodzony w 1912 w Pabianicach. Mgr inż.- 1947 (Politechnika Warszawska), dr inż.- 1955 (Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny), prof.- 1960. W latach 1941-45 – kierownik dozoru ruchu, potem konstruktor w Kopalni Rudy Żelaza w Częstochowie, 1947-49 – kierownik ruchu i energetyki w PZ Przemysłu Wełnianego w Częstochowie, 1949-54 – konstruktor w Dolnośląskich Zakładach Przemysłu Maszynowego DOLMEL we Wrocławiu. W latach 1950-52 – współpraca z Katedrą Maszyn Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, a od 1955 – stanowisko z-cy profesora, następnie docenta (1958) i profesora nazw. (1965). Jeszcze przed zakończeniem studiów zdobył przemysłową praktykę inżynierską o charakterze energetycznym, konstrukcyjnym i napędowym, którą kontynuował podczas pracy w Politechnice Wrocławskiej. Członek Rady Techniczno-Ekonomicznej Zakładu DOLMEL. W latach 1955-1963 – kierownik Zakładu Naukowego, 1963-1968 – twórca i kierownik Katedry Elektrycznych Układów Napędowych, 1968-1972 – kierownik Zakładu Teorii i Budowy Elektrycznych Układów Napędowych w Instytucie Układów Elektromaszynowych, 1960-1966 – Prodziekan Wydziału Elektrycznego. Członek Sekcji Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN, członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek SEP.
Jego głównym obszarem zainteresowań, w pierwszym okresie działalności naukowej, były silniki asynchroniczne, następnie elementy układów automatyki napędu, a w szczególności wzmacniacze elektromaszynowe (twórca pierwszej w Polsce amplidyny), a w latach 70. - przekształtnikowe układy napędowe oraz sterowanie impulsowe napędów elektrycznych. Stworzył podwaliny pod Katedrę Napędów Elektrycznych, obecny Zakład Napędów Elektrycznych. Jest twórcą kierunku i szkoły naukowej Automatyka Napędu Elektrycznego w środowisku wrocławskim, której kontynuatorami byli doc. dr inż. Henryk Mońka, doc. dr inż. Władysław Kędzior, a obecnie - prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska. Promotor 17 rozpraw doktorskich, recenzent 34 prac doktorskich, 1 pracy habilitacyjnej, autor ponad 50 artykułów i referatów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Złotą Odznaką SEP i NOT.