Kuryłowicz Jarosław ur. w 1905r. we Lwowie. mgr inż. – 1945r., doc. 1955r., prof. nadzw. 1963r. Prodziekan 1966-1967. Kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych 1960-1969. Z-ca dyr. Instytutu Metrologii Elektrycznej (1968-1974). SEP, PTETiS, Towarzystwo Numizmatyczne. Twórca Szkoły Naukowej: Badania właściwości materiałów magnetycznych i elektrycznych pomiarów precyzyjnych.
Wypromował 16 dr n.t.. Wśród wychowanków 4 dr hab., 2 prof. Autor 15 publikacji, 2 książek i 3 patentów. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka Honorowa SEP. Szerzej o nim: Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, Wyd. PWr. 1988r.