Biliszczuk Jan Prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK urodził się 10 stycznia 1949 roku w Bronicach. Studia ukończył w roku 1972 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej uzyskując dyplom w specjalności budowa mostów. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1978, doktora habilitowanego w 1987, a tytuł profesora w roku 1997.
Od 1972 roku pracuje na Politechnice Wrocławskiej, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracował też zawodowo w warszawskim "Transprojekcie" na stanowisku asystenta projektanta (1974), w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Produkcyjnym INKOM w Pszczynie jako kierownik grupy projektowej (w latach 1988-89) i Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE w charakterze doradcy do spraw nowych technologii (w latach 1994-1995). Jest współwłaścicielem Zespołu Badawczo-Projektowego MOSTY-WROCŁAW.
W latach 2002-2004 pełnił funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w PIIB.
Jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji w tym dwóch monografii i czterech podręczników.
Jest projektantem lub współprojektantem ponad 40 obiektów mostowych w tym 9 podwieszonych (7 zrealizowanych).
Pełnił nadzory naukowe nad budową mostów przez Odrę w Rogowie Opolskim (kierowanie zespołem), przez Wisłę w Toruniu (praca w zespole sprawującym nadzór), nad projektowaniem "Trasy Siekierkowskiej" w Warszawie, projektowaniem i budową mostu w ciągu Obwodnicy Północnej Opola, mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku. Był też konsultantem inwestora na budowie mostu Tysiąclecia we Wrocławiu. Współpracował także przy budowie mostu nad Wełtawą w ciągu D8 w Czechach.
Jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień jak: nagroda Wydziału IV PAN im. Prof. Z. Wasiutyńskiego (1983), nagroda PZITB im. S. Bryły (1996), nagroda Mostowe Dzieło Roku 2000 ZMRP, zespołowych nagród Ministerstwa Infrastruktury za projekty mostu Siekierkowskiego w Warszawie (2003) oraz estakady Gądowskiej we Wrocławiu (2004), medalu ZMRP (2003) i innych.