Kozłowska Ewa Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prac. kand. (prom. Tadeusz Bigo) – 1955 r.; dr hab. – 1963 r.; prof. nadzw. – 1972 r.; prac. naukowy UŚl. w Katowicach. Wypromowała trzech dr.