Księżopolski Bolesław Stopnie i tytuły naukowe: dr (prom. Andrzej Stelmachowski) – 1972 r.; dr hab. – 1984 r.