Kudłaszczyk Andrzej Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr (prom. Karol Jonca) – 1974 r.; dr hab.; prof.; prac. naukowy PWr. i WSOWL we Wrocławiu.