Kuta Tadeusz ur. w 1916 r. w Machowej, zm. w 2004 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Tadeusz Bigo) – 1961; dr hab. – 1968; prof. nadzw.; kier. Ośrodka Konsultacyjnego Studium Zaocznego Wydz. Prawa UWr przy Wydz. Prawa UWr. 1952–; kier. Studiów Zaocznych Wydz. Prawa 1955–; kier. Zakładu Nauki Administracji 1969–; z-ca dyr. Instytutu Nauk Administracyjnych; prof. WSZiB w Poznaniu Filia we Wrocławiu. Wypromował pięciu dr., w tym trzech dr. hab. Autor pięciu książek. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: T. Kuta, Moje wspomnienia jako studenta, a następnie pomocniczego pracownika nauki w początkach drogi rozwojowej Uniwersytetu Wrocławskiego (lata 1945–1960) [w:] Studia i Materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, T. II, Wrocław 1993.