Lang Jacek Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr (prom. Jan Jendrośka) – 1970 r.; dr hab.; prof.; prac. naukowy UW.